Udział w kursie jest płatny i wynosi:

* 299 PLN (z VAT)
* 199 PLN (z VAT) – dla członków PTW
 

Powyższy koszt uwzględnia:

  • Udział w sesjach naukowych
  • Serwis kawowy i lunch
  • Materiały konferencyjne

Zapewniamy bezpłatny parking.

W przypadku chęci skorzystania z noclegu prosimy o bezpośredni kontakt z recepcją Centrum Okopowa: recepcja@centrumokopowa.pl, tel. 22 33 48 570


Kwalifikacje lekarzy przeprowadzających szczepienia ochronne określają przepisy §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 849).

Lekarze mają prawo do przeprowadzania szczepień ochronnych obejmujących lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz podanie szczepionki, jeżeli spełniają co najmniej jedno z poniższych wymagań:

  • w ramach doskonalenia zawodowego odbyli kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskali dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia,
  • uzyskali specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  • posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

Dodatkowo w „Komunikacie Ministerstwa Zdrowia z dnia 16.07.2015 w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne”, wskazano, że obowiązkowe szczepienia ochronne mogą wykonywać jedynie te osoby, które odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych.