CENTRUM OKOPOWA
Ul. Okopowa 55, Warszawa
www.centrumokopowa.pl